Velkommen til fjordbygda Jøsenfjorden!
Me får det te!
Aktiviteter

Aktiviteter

 

Arrangementskalender 

  

 

Faste arrangement

Jøsenfjorden er kjent for sine tradisjonsrike og faste

arrangement:

  • Påskebasar (skjærtorsdag)
  • 17. mai feiring
  • Fiskefestival
  • Haustbasar med loppemarked (oktober)
  • Torgdag (første laurdag i desember)
  • Julabord
  • Julatrefest

Turar

Jøsentrimmen er eit trimopplegg med i alt ni turpostar; Ramsfjell, Dale, Åsen, Tysdal, Bakkane (Ulladalen), Øvra Neset, Iglatjørn og Iglatjørnshumpane.  Det er årlig poengoppteljing og premiering. For tida er det litt utfordringar knytt til Åsen og Tysdal, pga gjennomført skogsdrift. 

  

Meir informasjon om desse og andre turforslag finn du i menyen til venstre.