Velkommen til fjordbygda Jøsenfjorden!
Me får det te!
Interessert?

Interessert?

Me har plass til fleire i bygda vår!

Kan du tenkja deg til å flytta til oss, ta kontakt med Jøsenfjorden Bygdautval v/Berit Søvik Østerhus mail berit.sovik.osterhus@hotmail.com for meir opplysningar om bygda, tomter eller ledige hus. 
Gå også gjerne inn på FINN.no for å søkja på Jøsenfjorden